Robotizacija:

Robotizacija:

Robotizacija je automatizacija radnog procesa.

Robotizacija:

  • zamenjuje ljude u teškim uslovima rada;
  • kupac dobija takt linije, pouzdanost i smanjenje troškova;
  • jeste zamena za čoveka, koji za to vreme obavlja druge zadatke;
  • podrazumeva rad u tri smene;
  • po potrebi mašinu možemo da isključimo, što znači da nema fiksnih troškova.

Proces automatizacije zahteva:

  • dizajn hvataljki;
  • uvođenje tehnologije;
  • optimizaciju tog procesa zahvaljujući našem dobrom poznavanju metala;
  • servisiranje robota i CNC mašine.
  • Nas odlikuje i odlična tehnička osposobljenost.

POUZDANOST

Pouzdanost nam je na prvom mestu i zato sarađujemo sa društvom FANUC, koje je broj 1 u svetu robotike. Pouzdanost njihovih robota iznosi 99,99 procenata.